Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klášterec nad Ohří, Kadaň a hrad Hasištejn

20. 12. 2007

Klášterec nad Ohří – Kadaň – hrad Hasištejn

Z výchozího bodu města Chomutova pojedeme po silnici č.13 až do Klášterce nad Ohří.

Obrazek Obrazek

Klášterec nad Ohří. První zmínky o tomto území pochází z poloviny 12. století, kdy zde benediktini založili pobočku postoloprtského kláštera. Roku 1277 přešel klášter do rukou krále Přemysla Otakara II. V roce 1453 koupili panství Fictumové a položili základy pozdně gotické tvrze, z níž později vyrostl zámek. V té době byl Klášterec povýšen na město s vlastním erbem. V 17. století přešlo panství do rukou Thunům, kteří se zde udrželi až do tohoto století. Jejich dílem je kompletní přestavba zámku. Rozvoj města, spjatý s výrobou porcelánu, nastal v 18. století. Nejvýznamnější památkou Klášterce je pseudogotický zámek se zahradou. Součástí areálu je také Kostel Nejsvětější Trojice  a Thunská hrobka. Na zámecký park navazuje areál Kyselka, kde jsou lázně. Náměstí Dr. E. Beneše. Přímo na náměstí a v jeho okolí se nachází řada měšťanských domů z 18. a 19. století, které společně se zámkem a kostelem Nejsvětější trojice tvoří historický střed města. Za prohlídku stojí barokní morový sloup z roku 1680 a lví fontána ze 17. století. Pseudorenesanční rohová radnice s vysokou osmibokou věží, zakončenou cimbuřím, byla postavena v polovině 19. století mosteckým stavitelem J. Böhmem. V roce 1859 byla budova silně poškozena požárem, který zničil prakticky celé město. Opravena byla do své původní pseudorenesanční podoby.Hřbitovní kostel. Na hřbitově stojí kostel Panny Marie-Těšitelky, postavený v letech 1743 - 1760 v rokokovém slohu s pěknou nástropní freskou od Franze Botha. V sousedství je hřbitovní kaple z roku 1764. Ve městě stojí celá řada původních sochařských děl, i sochy, svezené z okolních likvidovaných obcí, za prohlídku stojí také křížová cesta v zámeckém parku. Nejstarší pec. Nedaleko centra najdete kruhovou pec na výpal porcelánu. V 80. letech došlo k jejímu zřícení, po rekonstrukci je opět přístupná.


Obrazek Obrazek

 

 

Zámek Klášterec nad Ohří. Muzeum umístěné v klášterním zámku, založeném kolem roku 1560 na místě dvora s panským mlýnem a rozšiřovaném na konci 16. století a na počátku 17. století. Zámek během třicetileté války zpustošila švédská vojska a proto jej nechali Thunové, kteří se po Bílé hoře (1623) stali majiteli panství, opravit. V roce 1784 postihl Klášterec požár, po němž byl zámek klasicistně přestavěn podle projektu A. Gruebera. Další požár (1856) znamenal další úpravy, které byly provedeny v novogotickém slohu. Kolem zámku anglický park se vzácnými dřevinami, hrobkou rodiny Thunů, sallou terrenou s glorietem a barokní kašnou. Stálá expozice orientálního, evropského a českého porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze dokumentuje vývoj výroby porcelánu a představuje produkci jednotlivých porcelánek. Druhý prohlídkový okruh návštěvníky zavede do zámecké expozice, na zámeckou vyhlídkovou věž, do kostela Nejsvětější Trojice s Thunskou hrobkou a historického centra města.

Z Klášterce můžeme jet dvěma způsoby. Buď v Klášterci se kousek vrátit a zahnout vpravo na silnici č.568, která vede při Ohři. Za druhé se můžeme vrátit po silnici č.13 a na místě , kde je odbočka na silnici č.224 zahnout vpravo. Zaparkovat můžeme na různých místech ve městě. Rozhledna je na kopci u kláštera. ( památky jsou ve městě značeny)

Obrazek Obrazek

Kadaň. Kadaň vznikla na zemské stezce přes řeku Ohři a již ve 12. století byla významným střediskem hospodářského a kulturního života. Po polovině 13. století byla Přemyslem Otakarem II. povýšena na královské město. Po velkém požáru v roce 1362 bylo město znovu vystavěno z kamene a bylo zdokonaleno opevnění a vznikla radnice a většina městských domů s podloubím v centru. Další požár postihl město během třicetileté války, po které prošlo renesanční a později barokní přestavbou. Kadaň se dočkala velkého rozkvětu a v roce 1850 se stala okresním městem. Přestože bylo město stavebně velmi poškozeno ve druhé polovině tohoto století, bylo v roce 1978 jádro města vyhlášeno městskou památkovou rezervací, která činí zhruba pětinu rozlohy města. Do dneška se ve městě zachovalo mnoho památek např.: Hrad, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele , hradby a opevnění.


Obrazek


Rozhledna Svatý vrch. Objekt rozhledny se nachází na Svatém vrchu nad městem Kadaň, v nadmořské výšce 390 m.n.m.. Původní rozhledna byla vystavěna mezi 1. a 2. světovou válkou. V šedesátých letech minulého století byla zničena požárem. Svatý vrch je zalesněn a proto je nová vyhlídková plošina vyvýšena 9 metrů nad původní podlahou. Plošina je přístupná po točitém ocelovém schodišti, které je vedeno vnitřkem ocelové konstrukce. Celková výška rozhledny je 16 metrů.

Obrazek


Františkánský klášter. Františkánský klášter je nejcennější historickou památkou v Kadani. První zmínky o původní kapli pocházejí z roku 1470. Dnes se využívá pro muzejní účely. Nejstarší sklípkové klenby s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků, vysvěcený roku 1480. Ocenění jeho významu a bohaté historie nabylo konkrétní podoby a Ministerstvo kultury ČR zařadilo tento projekt, jenž je majoritně financován městem a Ministerstvem kultury České republiky do programu záchrany architektonického dědictví našeho státu. Od roku 1999 je ve sklepích kláštera umístěno městské muzeum se stálou expozicí mineralogických a archeologických zajímavostí, ukázkami těžby a zpracování nerostných surovin a také hornické činnosti na Kadaňsku. Od května 2004 je městské muzeum v přízemí zaměřeno na městskou památkovou rezervaci, kult 14. svatých Pomocníků a částečně život františkánských mnichů. V prvním patře kláštera mohou návštěvníci obdivovat zachovalou původní architekturu stavby. Součástí prohlídky je i nadále kostel Františkánského kláštera.

Obrazek


 

Radniční  věž. Po rekonstrukci opět přístupná 54 m vysoká věž historické budovy radnice, která vznikla ve druhé polovině 14. století z původní gotické městské tržnice. Při přestavbě v letech 1502 - 20 byla budova doplněna ochozem a zdaleka viditelným jehlanem věže. Z ochozu vyhlídka na historické město i okolí, doprovázená výkladem průvodce.

Z Kadaně se vrátíme na rozcestí silnice č. 224 se silnicí č.13. Ze silnice č. 224 zabočíme vpravo (směr Chomutov). Asi po sedmi kilometrech zahneme doleva na vedlejší komunikaci do obce Místo a za ní až k hradu Hasištejnu (parkoviště).

Obrazek Obrazek

Hrad Hasištejn. Zřícenina hradu na skalnatém ostrohu nad Prunéřovským potokem. Hrad byl založen patrně na počátku 14. století královskou korunou k ochraně obchodní cesty z vnitrozemí do Saska. Od roku 1351 získali hrad Šumburkové. Roku 1418 hrad odbyl král Václav IV. a jeho bratr Zikmund Lucemburský jej v roce 1421 věnoval Lobkovicům. Nejznámější osobností hasištejnské větve Lobkoviců byl Bohuslav (1460 - 1510), který zde pobýval od roku 1490. Věnoval se literární a vědecké činnosti, soustředil zde bohatou vědeckou knihovnu a z Hasištejna vytvořil kulturní centrum své doby. Jeho potomci hrad prodali a roku 1623 je již označován za pustý. Na konci 19. století došlo k zajištění a částečným opravám hradních rozvalin. Dodnes se zachovala mohutná válcová věž s upravenou vyhlídkou, gotická kaple a monumentální podzemní prostory.

 

Praktické informace:

Zámek Klášterec nad Ohří

Otevírací doba :

I. - III., XI., XII. / Po - Pá / 9.00 - 15.00
IV. - X. / Út - Ne / 9.00 - 17.00

Expozice:

1. okruh Muzeum českého porcelánu, starý čínský, japonský a středoevropský porcelán ze sbírek UPM v Praze  
Základní vstupné: 50 Kč Snížené vstupné: 30 Kč

2. okruh Zámecký areál, kostel Nejsvětější Trojice s Thunskou hrobkou, historie města. Zámecká vyhlídková věž    Základní vstupné. 50 Kč     Snížené vstupné: 30 Kč

3. okruh Zámecká věž Základní vstupné: 10 Kč Snížené vstupné: 5 Kč

4. okruh Thunská hrobka  Základní vstupné: 20 Kč 
Snížené vstupné: 10 Kč

Rozhledna Svatý vrch

Otevírací doba:

Otevřeno celoročně  Vstup volný

Františkánský klášter

Otvírací doba :

I. - XII. / Út - Pá / 14.30, 16.00, So / 11.00, 13.00, 14.30, 16.00, Ne / 14.30, 16.00

Expozice:

1. okruh Gotické a barokní sklepy (mineralogická sbírka) Základní vstupné: 30 Kč  Snížené vstupné: 20 Kč

2. okruh Kostel a historické prostory kláštera Základní vstupné: 30 Kč  Snížené vstupné: 20 Kč

3. okruh 1. patro kláštera Základní vstupné: 30 Kč  Snížené vstupné: 20 Kč

Radniční věž

Otevírací doba :

VII., VIII. / So, Ne / 10.00, 12.00, 15.00

Expozice:

1. okruh Radniční věž ( interiér a vyhlídka )  Základní vstupné : 20 Kč Snížené vstupné : 10 Kč

Hrad Hasištejn

Otvírací doba :

I. - XII. / Po - Ne / 10.00 - 21.00

Expozice:

1.okruh Věž a hradní zříceniny Základní vstupné : 10 Snížené vstupné : 5 Kč

TZ:

ObrazekObrazekObrazek

Obrazek