Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zámek Březnice – zámek a akvárium Orlík nad Vltavou – hrad Zvíkov – Žďákovský most

10. 1. 2008
Zámek Březnice – zámek a akvárium Orlík nad Vltavou – hrad Zvíkov – Žďákovský most

Našim výchozím bodem je hornické město Příbram. Odtud pojedeme po silnici č. 18 až do Rožmitálu pod Třemšínem. V Rožmitálu zahneme vlevo na silnici č. 19 , po které pojedeme až do Březnice.

ObrazekObrazek

 

Zámek Březnice.Malebný zámek, jehož původ je spojen s jedním z nejstarších českých rodů - s Buzici, vznikl přestavbou někdejší okrouhlé gotické tvrze. Jedním z jejích významných držitelů byl husitský hejtman a přítel Mistra Jana Husa Petr Zmrzlík ze Svojšína, který nechal objekt přestavět. V průběhu husitských válek byla tvrz dobyta. V roce 1506 získali Březnici Malovcové z Chýnova a areál rozšířili o vnější opevnění s vodním příkopem. Dalším majitelem byl od roku 1548 tajemník místokancléř, dvorský rada a říšský hejtman Jiřík z Lokšan. Spolu s manželkou Kateřinou nechali přebudovat tvrz v pohodlné renesanční sídlo. Po Bílé Hoře získává panství královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda, jenž se podílel na procesu s účastníky protihabsburského povstání. S jeho osobou je spojen příchod jezuitů do Březnice. V roce 1728 přechází panství na rod Kolovratů. Noví majitelé provedli do roku 1872 úpravy interiéru a na zámku shromáždili cenné sbírky. Posledními šlechtickými držiteli byli Palffyové z Erdódu, kteří uvedli areál do současné podoby. Od roku 1945 je majitelem zámku stát. U zámku anglický park. S Březnicí je spojen příběh lásky a tajného manželství Filipíny Welserové s arcivévodou Ferdinandem Tyrolským. I. prohlídkový okruh zavede návštěvníky do soukromých pokojů i do reprezentační části zámku, II. okruh představuje zejména zámecké sbírky.

Z Březnice pokračujeme po silnici č. 19 až do Orlíku nad Vltavou , kde zabočíme vlevo do centra a sjedeme až na placené parkoviště u zámku.

ObrazekObrazek

 

Zámek Orlík nad Vltavou.Zámek Orlík se tyčí na vysokém skalnatém ostrohu vysoko nad řekou Vltavou; právě pro svou polohu podle pověsti získal jméno. Původně královský raně gotický hrad ze druhé poloviny 13. století byl důležitým opěrným bodem královské moci v oblasti. V průběhu 14. a 15. století byl upravován a rozšiřován a v 16. století Švamberky renesančně přestavěn do podoby pohodlnějšího sídla. Zámek získali roku 1719 do vlastnictví knížata ze Schwarzenbergu. Po požáru na počátku 19. století byl zámek zvýšen o třetí patro a ve druhé polovině 19. století částečně regotizován. Rozsáhlý anglický park s galerií dřevěných plastik a s novogotickou schwarzenberskou hrobkou z poloviny 19. století. V interiérech zařízených v empírovém a romantickém stylu rozsáhlá sbírka pušek a trofejí, knihovna s 18 000 svazky a expozice věnovaná historii rodu Schwarzenbergů.

Akvárium je asi 100 metrů od zámku.

ObrazekObrazek


Akvárium Orlické přehrady. Výstavní expozice obsahuje několik desítek akvárií se živými sladkovodními (studenovodními) rybami. Nachází se v areálu zámku Orlík. Součástí akvária je stálá expozice "Ztracená řeka".


Vrátíme se k silnici č. 19 a přejedeme ji. Projedeme obcemi Staré Sedlo, Probulov. V Probulově zahneme vlevo na Nevězice. Projedeme Nevězicemi a Varvažovem až dojedeme k silnici č. 121. Dáme se vlevo směrem na Milevsko. Až přejedeme Otavu zahneme vlevo do Zvíkovského Podhradí. Obec projedeme až dojedeme k placenému parkovišti. Odtud je to k hradu asi 500 metrů.

ObrazekObrazek


Hrad Zvíkov. Jeden z našich nejvýznamnějších gotických hradů se tyčí se nad soutokem řek Vltavy a Otavy. Byl postaven před rokem 1234 na místě zřejmě keltského hradiště. Z původní stavby se dochovala obytná tzv. Hlízová věž. Přemysl Otakar II. z hradu vybudoval reprezentativní sídlo s dobrým obranným systémem, který odolal útočníkům nejen v období husitských válek, ale i později, v dobách třicetileté války, kdy sloužil jako pevnost. Během staletí prošel mnohými částečnými úpravami, které prováděli různí majitelé - Rožmberkové, Švamberkové a Schwarzenbergové. Ti také v polovině 19. století provedli první opravy již značně zchátralého hradu, který se od poloviny 17. století využíval např. ke skladování. Dalšími rekonstrukcemi prošel Zvíkov na konci 19. století a v sedmdesátých letech 20. století. Dodnes se dochovaly mj. tři věže a královský palác se vzácnou hradní kaplí.

DOPORUČUJEME:

Vyhlídková plavba loďkou po Orlické přehradě. Směr Zvíkov – Žďákovský most – Orlík nad Vltavou a poté zpět.

Obrazek


Přehrada Orlík. Přehrada Orlík je jedním ze stupňů Vltavské kaskády na území jižních Čech. Její hráz přehradila tok řeky Vltavy u Solenice . Přehrada byla budována v letech 1954 - 1961. Své jméno dostala podle zámku, který kdysi čněl nad hlubokým údolím Vltavy a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou přehradního jezera. Orlická přehrada je v řetězu vltavských přehrad největší, nejvyšší a nejmohutnější. Její 450 m dlouhá hráz dosahuje v koruně výšky 91 m. Zadržuje jezero o ploše 2 732 ha, dlouhé na Vltavě 68 km, na Otavě 23 km a na Lužnici 7 km. Největší hloubka je 74 m. Jezero obsahuje 717 mil. metrů krychlových vody a je objemem zadržené vody největším v republice.

Vrátíme se zpět na silnici č. 121 a pokračujeme směrem na Milevsko až dojedeme na rozcestí ( směr Milevsko – Jickovice ). Zahneme vlevo na Jickovice a poté vpravo na Sobědráž. Sobědráž projedeme až dojedeme k silnici č.19, kde se dáme vlevo směr Březnice. U Žďákovského mostu jsou odpočívadla.

Obrazek


Žďákovský most. Zdejší most byl projektován přes Vltavu již v roce 1941. Projekt však musel být přepracován, když byla projektována Orlická přehradní nádrž, čímž došlo ke vzdutí vltavské hladiny o 19 metrů. Žďákovský most byl stavěn nákladem 71 milionů korun včetně protikorozní ochrany v letech 1958-1967 s přestávkou od roku 1960 do roku 1964. Již pojmenování mostu není bez zajímavosti: uchovává totiž pro příští doby jméno osady Žďákova u Chrástu, která byla přehradou zatopena a přestala existovat. Ovšem technické parametry měly Žďákovský most zapsat do dějin techniky daleko výrazněji: svým rozpětím plnostěnného dvoukloubového oblouku s rozpětím mezi patkami 379,60 metru a celkovou délkou 542,91 metru údajně je tento most některými odborníky považován za největší prostý plnostěnný dvoukloubový ocelový obloukový most nejen u nás, ale vůbec na celém světě. Hmotnost oblouku je 3 100 tun, veškeré použité oceli pak 4 116 tun.

Praktické informace:

Zámek Březnice

Otevírací doba :

IV., V., IX., X. / Út - Ne / 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
VI. - VIII. / Út - Ne / 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Expozice:

1.okruh Velká gotická místnost, galerie, africký salon, jídelna, barokní salon …

Základní vstupné : 60 Kč Snížené vstupné :  40 Kč  Rodinné vstupné : 150 Kč

2.okruh Zbrojnice ,velká hodovní síň, knihovna
Základní vstupné : 50 Kč  Snížené vstupné : 30 Kč Rodinné vstupné : 120 Kč

3. okruh Zámecká kaple Základní vstupné: 20 Kč  Snížené vstupné: 10 Kč

Zámek Orlík nad Vltavou

Otevírací doba :

IV., X. / Út - Ne / 9.00 - 15.00
V., IX. / Út - Ne / 9.00 - 16.00
VI. - VIII. / Út - Ne / 9.00 - 17.00

Expozice:

1.okruh Zámecké interiéry  Základní vstupné : 70 Snížené vstupné : 30

Akvárium Orlické přehrady

Otevírací doba:

Expozice:

1.okruh Ryby Orlické přehrady Základní vstupné:  Snížené vstupné:

Hrad Zvíkov

Otevírací doba :

IV., X. / So, Ne / 9.30 - 15.30
V., IX. / Út - Ne / 9.30 -16.00
VI. - VIII. / Út - Ne / 9.00 - 17.00

Expozice:

1.okruh Hradní interiéry ( vývoj hradu, archeologické nálezy …)
Základní vstupné : 45 Snížené vstupné : 25

Lodní doprava

Jízda lodí : podle jízdních řádů
Ceny lístků: různé podle lodní společnosti ( ! Přibližná cena jedním směrem : Plné – 100 Kč,  Snížené - 50 Kč !)

 

Žďákovský most

Vstup: volně, celoročně

TZ :

 

ObrazekObrazekObrazek